ติดต่อเรา

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530142
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040099
รหัส Obec 6 หลัก :
  530142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านแก
ตำบล :
  หนองหญ้าลาด
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660129
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/06/2481
อีเมล์ :
  amanitacha@hotmail.com
เว็บไซต์ :
  https://www.bankae.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

 โรงเรียนบ้านแก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หมู่ที่   6   บ้านบ้านแก ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ : 045-660129 Admin E-mail : amanitacha@hotmail.com

 

E-SCHOOL V.1.0 © 2018 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & Facebook